شرکت شاخص سازان
اخبار
News
پنجمین همایش ملی مدیریت بحران در صنعت ساختمان و شریان های حیاتی - 9 آبان 1392 مشهد مقدس
همايش مديريت وآينده پژوهي - جزيره کيش

چهارمین همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان و شريانهاي حياتي- 12/02/92 – گرگان

به استحضار می رساند، پژوهشگاه شاخص پژوه ، از پايان نامه هاي دانشجويان مرتبط با مباحث صنعت ساختمان، مديريت بحران ، مقاوم سازي ،GIS، برنامه ريزي شهري حمایت بعمل می آورد.

اخبار
News